extraction

 • 111extraction fluorescent analysis — ekstrakcinė fluorescencinė analizė statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Analizės metodas, pagrįstas tiriamosios medžiagos ekstrakto fluorescencijos intensyvumo matavimu. atitikmenys: angl. extraction fluorescent analysis… …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 112extraction photometric analysis — ekstrakcinė fotometrinė analizė statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Analizės metodas, pagrįstas tiriamosios medžiagos ekstrakto fotometriniu tyrimu. atitikmenys: angl. extraction photometric analysis rus. экстракционный… …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 113extraction coefficient — pasiskirstymo koeficientas statusas T sritis chemija apibrėžtis Tirpinio koncentracijų dviejuose nesimaišančiuose tirpikliuose santykis. atitikmenys: angl. distribution coefficient; extraction coefficient; partition coefficient rus. коэффициент… …

  Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 114extraction fluorescent analysis — ekstrakcinė fluorescencinė analizė statusas T sritis chemija apibrėžtis Analizės metodai, pagrįsti tiriamosios medžiagos ekstrakto fluorescencijos intensyvumo matavimu. atitikmenys: angl. extraction fluorescent analysis rus. экстракционно… …

  Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 115extraction photometric analysis — ekstrakcinė fotometrinė analizė statusas T sritis chemija apibrėžtis Analizės metodai, pagrįsti tiriamosios medžiagos ekstrakto fotometriniu tyrimu. atitikmenys: angl. extraction photometric analysis rus. экстракционно фотометрический анализ …

  Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 116extraction equilibrium — ekstrakcinė pusiausvyra statusas T sritis chemija apibrėžtis Komponentų pasiskirstymo tarp skystųjų nesimaišančių fazių pusiausvyra. atitikmenys: angl. extraction equilibrium rus. экстракционное равновесие …

  Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 117extraction d’une racine — šaknies traukimas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. evolution vok. Wurzelausziehen, n rus. извлечение корня, n pranc. extraction d’une racine, f …

  Fizikos terminų žodynas

 • 118extraction drop — išmetimas ištraukiamuoju parašiutu statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Krovinių išmetimas vienu ar keliais ištraukiamaisiais parašiutais. atitikmenys: angl. extraction drop pranc. largage par éjection ryšiai: dar žiūrėk – ištraukimas svoriu dar… …

  NATO terminų aiškinamasis žodynas

 • 119extraction parachute — ištraukiamasis parašiutas statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Pagalbinis parašiutas atlaisvinti ir iš skrendančio orlaivio ištraukti bei išskleisti krovinio parašiutus. atitikmenys: angl. extraction parachute pranc. parachute extracteur …

  NATO terminų aiškinamasis žodynas

 • 120extraction zone — išmetimo ištraukiamuoju parašiutu zona statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Nustatyta zona, naudojama aprūpinimo ir/ar įrangos pristatymo taikant ištraukimo iš skrendančio orlaivio labai arti žemės metodą. atitikmenys: angl. extraction zone pranc …

  NATO terminų aiškinamasis žodynas